Restoration of the celing of the St. Florian´s Church´s in Bochoř

We renovate the wooden beamed ceiling of the church in Bochoř.The church,built in the years 1873-1875 according to the design of the architect Gustav Meretta,has been registered in the list of immovable cultural monuments since 1963.A damaged parts of carpentry structures of wood ceiling are removed and replaced with new prostheses connected by plate joints.

V 1. polovině roku 2020 realizujeme obnovu dřevěného trámového stropu kostela sv. Floriána v Bochoři. Objekt vystavěný v letech 1873-1875 podle návrhu architekta Gustava Meretty je od roku 1963 zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Strop z jedlového dřeva byl již v havarijním stavu. V rámci opravy jsou odstraňovány poškozené části tesařských konstrukcí a nahrazovány novými protézami napojenými plátovými spoji.