František Rudle

manager přípravy zakázek

  602 547 950
  rudle@rapos.cz

Gabriela Nezdařilová

rozpočtářka

  733 678 605
 nezdarilova@rapos.cz

Ing. Michal Podola

rozpočtář

  739 949 462
 podola@rapos.cz

Pavel Sovadina

rozpočtář

  730 989 727
  sovadina@rapos.cz

Ondřej Svitko

rozpočtář

  733 678 602
  svitko@rapos.cz