Obnova stropu kostela v Bochoři

V 1. polovině roku 2020 realizujeme obnovu dřevěného trámového stropu kostela sv. Floriána v Bochoři. Objekt vystavěný v letech 1873-1875 podle návrhu architekta Gustava Meretty je od roku 1963 zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Strop z jedlového dřeva byl již v havarijním stavu. V rámci opravy jsou odstraňovány poškozené části tesařských konstrukcí a nahrazovány novými protézami napojenými plátovými spoji.