Modernizace chirurgického oddělení Krajské nemocnice T. Bati

V červenci jsme dokončili stavební práce spočívající v modernizaci nemocničních prostor na budově 23 zahrnující chirurgické oddělení v Krajské nemocnici T. Bati. Koncem září bude dokončena také modernizace JIP Kardiologického oddělení na budově 25.

Obnova hospodářského dvora v Rymicích je zařazena do projektu Cestami proměň

Naše stavba rekonstrukce hospodářského dvora v Rymicích získala na konferenci ve Zlíně ocenění za významný počin v cestovním ruchu od Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a Zlínského kraje. Stavba byla zároveň zařazena do soutěže „Má vlast cestami proměň“, která je vyhlášena každým rokem s cílem prezentovat opravy a rekonstrukce různorodých staveb celé ČR.

Firemní hokej

Kluci po roce oprášili brusle a zahráli si hokej na sezónním holešovském kluzišti. Za organizaci hry děkujeme Martině a Michalovi, díky kterým se tvoří nová tradice 🙂

Energetická optimalizace CPS Holešov

V roce 2022 jsme realizovali rozsáhlá opatření k energetické úspoře provozu budovy Centra pro seniory v Holešově. Bylo provedeno zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem v rozsahu cca 3550 m2, dále zateplení v půdním prostoru, osazení nových venkovních žaluzií, rekonstrukce valbové i ploché střechy, osazení fotovoltaické elektrárny a kompletní rekonstrukce kotelny. Odstraněny byly původní balkony, které byly v havarijním stavu.

Rekonstrukce kopule kostela sv. Alžběty ve Věžkách

V roce 2022 jsme dokončili kompletní rekonstrukci kopule kostela sv. Alžběty ve Věžkách na Kroměřížsku. Součástí prací byla kompletní oprava krovu včetně zvonové stolice, nové bednění, oplechování a také provedení pasířských prací na zdobených částech lucerny.

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice v Osíčku

Součástí programu letošních hodů v obci Osíčko bylo i slavnostní otevření rekonstruované hasičské zbrojnice. Za hojné účasti místních občanů byla přímo u zbrojnice sloužena mše svatá a opravený objekt byl požehnán.

No more posts to show
Načíst další