Rekonstrukce konírny HD v Rymicích dokončena

Rekonstrukcí objektu konírny je kompletně ukončena revitalizace celého hospodářského dvora v Rymicích, který je zařazen do památkově chráněných objektů. Oprava spočívala ve výměně střešní krytiny vč. klempířských prvků a části střešního krovu, nově byly osazeny výplně otvorů, provedeny omítky, malby a elektroinstalace.