Reconstruction of Zdik´s Palace

We began construction work of the archdiocesan Museum and Zdík´s Palace in January 2021. The palace was built by Bishop Jindřich Zdík in the 12th century and is one of the oldest preserved buildings in our territory with extraordinary historical value. Below you can see visualizations of the completed construction work.

V lednu letošního roku jsme zahájili stavební práce v Olomouci na rekonstrukci Arcidiecézního muzea a Zdíkova paláce. Palác byl vybudovaný biskupem Jindřichem Zdíkem ve 12. století a jedná se o jednu z nejstarších dochovaných staveb na našem území s mimořádnou historickou hodnotou. V rámci prací bude nad gotickou křížovou chodbou provedena nová plechová střecha s prosklenou fasádou. Obnovou projdou také navazující konstrukce včetně výrazných kamenných prvků poprsníku. V objektu Arcidiecézního muzea bude v půdním prostoru vybudována vestavba s novými prostory pro expozice.