Slavnostní otevření hasičské zbrojnice v Osíčku

Součástí programu letošních hodů v obci Osíčko bylo i slavnostní otevření rekonstruované hasičské zbrojnice. Za hojné účasti místních občanů byla přímo u zbrojnice sloužena mše svatá a opravený objekt byl požehnán.