Rok obnovy hospodářského dvora v Rymicích – fotoreportáž

Pokračujeme v obnově hospodářského dvora v Rymicích. Rekonstrukci jsme zahájili v březnu roku 2020. Přinášíme fotoreportáž, která ukazuje, jak se areál památkově chráněných objektů změnil za rok stavebních prací.