Oprava stropu, krovu a střešní krytiny na zámku v Přílepích

V roce 2019 jsme realizovali opravu stropu, krovu a střešní krytiny na zámku v Přílepech u Holešova. Realizací stavebních prací byl sanován havarijní stav, kdy do objektu výrazně zatékalo a dřevěné konstrukce byly napadeny dřevomorkou.