AED defiblirátor na naší budově

AED=Automatický Externí Defibrilátor se používá k resuscitaci při srdeční zástavě. Přístroj je umístěn v chodbě u vstupních dveří do budovy sídla firmy. Je také v systému Integrovaného záchranného systému, při naléhavé potřebě může být náš přístroj použit k záchraně života i veřejností. Naši pracovníci byli teoreticky i prakticky seznámeni se zásadami resuscitace a použitím defibrilátoru.