Obnova hospodářského dvora v Rymicích

V březnu jsme zahájili stavební práce na obnově hospodářského dvora v obci Rymice, jenž je zařazen do seznamu nemovitých kulturních památek. Investiční záměr Muzea Kroměřížska spočívá v rekonstrukci tří křídel hospodářského dvora tvrze a jejich adaptaci pro zřízení archeologických a etnografických depozitářů  a konzervátorských dílen muzea.  Součástí záměru je statické zajištění, napojení na inženýrské sítě, kompletní obnova fasád včetně výplní otvorů.