Modernizace chirurgického oddělení Krajské nemocnice T. Bati

V červenci jsme dokončili stavební práce spočívající v modernizaci nemocničních prostor na budově 23 zahrnující chirurgické oddělení v Krajské nemocnici T. Bati. Koncem září bude dokončena také modernizace JIP Kardiologického oddělení na budově 25.