Hospodářský dvůr v Rymicích je dokončen – VIDEO

V říjnu roku 2021 jsme dokončili rekonstrukci areálu hospodářského dvora v Rymicích u Holešova. Přinášíme video z celého průběhu prací a přidáváme pár zajímavých faktů k provedené realizaci.

  • rekonstrukce střech: bylo na ni použito 145 m3 řeziva a položeno cca 91 tisíc tašek
  • rekonstrukce fasády: bylo zabudováno 490 t omítkových směsí, které byly na stavbu dováženy v baleních po 25kg na paletách
  • zřízení provětrávacího systému: v interiéru osazeno 3600 kusů iglú tvarovek a 570 m potrubí napojeného do komínových těles určených pro větrání
  • zřízení obvodové drenáže objektu: zabudováno 18 ks šachet, 800 metrů drenážního potrubí
  • statické zajištění objektu: 370 m mikropilot pro stabilizaci základové spáry, 1120 m helikálních výztuží pro armování zdiva, 7300 kg oceli pro spřažení a zajištění krovu
  • nová vzduchotechnika: vzduchotechnické potrubí má cca 1400 m
  • nová elektroinstalace: bylo nataženo cca 36 tisíc m kabelů
  • regálový systém: muzejní depozitář je možné ukládat na 950 policích, které jezdí po 167 m kolejnic
  • požární ochrana objektu: nové podzemní nádrže mají objem 90 m3

Video ke zhlédnutí ZDE