Přístavba Vojenské nemocnice v Olomouci

V období leden-září 2020 realizujeme čtyřpodlažní přístavbu ORL k budově Vojenské nemocnice v Olomouci. Součástí stavebních prací je i rekonstrukce operačních sálů.