Rekonstrukce sportcentra v Holešově

Rok od zahájení stavebních prací jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci sportcentra v Holešově. V rámci stavebních prací byla provedena sanace nosných konstrukcí objektu, provedeny dispoziční změny, rekonstruována velká bazénová hala, kompletně vyměněna bazénová technologie, elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika, byly opraveny šatny, vstupní vestibul, chodby. Došlo k významnému rozšíření saunového světa a výstavbě nového cvičebního sálu. Slavnostní otevření za účasti zástupců města, provozovatele a veřejnosti proběhlo 15.9.2022.