Energetická optimalizace CPS Holešov

V roce 2022 jsme realizovali rozsáhlá opatření k energetické úspoře provozu budovy Centra pro seniory v Holešově. Bylo provedeno zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem v rozsahu cca 3550 m2, dále zateplení v půdním prostoru, osazení nových venkovních žaluzií, rekonstrukce valbové i ploché střechy, osazení fotovoltaické elektrárny a kompletní rekonstrukce kotelny. Odstraněny byly původní balkony, které byly v havarijním stavu.